Szybko.Sprawnie.Skutecznie. Zwrot Podatku z UK?
Dla nas nie ma rzeczy niewykonalnych

 

 

 
Zasiłek na dziecko  

Child Benefit jest wolnym od podatku zasiłkiem przysługującym każdej osobie posiadającej dziecko lub sprawującej nad nim opiekę. Wysokość jego nie jest uzależniona od dochodów rodziców/opiekunów. Jego stawka jest stała i wypłacana jest co 4 tygodnie (w niektórych przypadkach co tydzień) do momentu ukończenia przez dziecko 16 lat, bądź 19 lat jeśli dziecko uczy się w pełnym wymiarze godzin.

W roku podatkowym stawka tygodniowa Child Benefit to £20 na najstarsze dziecko i £13.20 na każde kolejne.

Aby ubiegać się o ten zasiłek potrzebne będą następujące dokumenty:
• stały National Insurance Number
• rejestracja w Home Office- WRS (nie dotyczy osób samozatrudnionych)
• akt urodzenia dziecka (nie jest wymagane tłumaczenie na język angielski)

 
 

White & Red Limited. Registered in England & Wales No. 07159495